Privacyverklaring nuJIJ   Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document geven we aan dat de gegevens die wij van jou krijgen bij ons in veilige handen zijn.


Gebruikers van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de AVG zijn, Judith Redelijk en Aryonne van Gils. Beide oprichters van nuJIJ, gevestigd in Langeweg ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64399737 


Persoonsgegevens

Waarom wij gegevens bewaren

Contactgegevens zoals naam, email, adres, telefoonnummer en social media accounts zijn alleen voor nuJIJ. De contactgegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de opdracht die wij voor jullie vervullen. Contactgegevens worden alleen bewaard wanneer we een samenwerking aangaan.

Jullie e-mail adres wordt gebruikt om maximaal 4 x per jaar een nieuwsbrief te sturen en jullie op de hoogte te houden van nieuwe workshops. Wanneer jullie deze mails niet wensen te ontvangen kunnen jullie dit ons kenbaar maken waarna wij jullie email adres zo snel mogelijk zullen verwijderen.

 

Verwerken persoonsgegevens

Wanneer we een samenwerking aangaan dat kan zijn een coaching traject, volgen van een workshop of training, dan vragen wij waarschijnlijk om meer achtergrondinformatie, deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor ons beschikbaar zijn mocht het eens nodig of zinvol zijn dat we informatie doorgeen of inwinnen bij derde dan zal dit alleen met jullie toestemming plaatsvinden.


Beveiliging

Bij wet wordt van ons verlangd dat we jullie gegevens beschermen. Dat doen wij dan ook. Op internet bewaren wij  niets van jullie (zonder toestemming). Alles wat we bespreken via Facebook, Messenger, WhatsApp of andere social media blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van deze diensten. Alleen wij hebben toegang tot onze telefoons, tablets en computers. Deze zijn beveiligd met een code.  Onze site www.nuJIJ.info is alleen eenzijdig verkeer. Je kunt geen reacties achterlaten op onze site en er wordt dan ook niets opgeslagen op deze site. Onze site is gemaakt op One.com Voor zover ons bekent maken wij geen gebruik van cookies.


Niet digitale gegevens

Wanneer wij verslagen schrijven, uitprinten en/ of andere persoonlijke/vertrouwelijke dingen bewaren zoals bv tekeningen wordt alles in een gesloten kast bewaard. Je mag er dus gerust op zijn dit wij niets van jouw persoonlijke gegevens delen met andere zonder jouw toestemming. Enkel wanneer er een wettelijke verplichting geldt voor het delen van deze gegevens zullen wij dit doen.


Termijn waarop wij gegevens bewaren

Facturen waarop ook de persoonsgegevens staan vermeld worden 7 jaar bewaard voor de wettelijke en fiscale verplichting. Verder zullen privé gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor onze samenwerking.

Jouw rechten

Wij respecteren de privacy vanuit onze professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag ons hier altijd op aanspreken.


 

.