nu IK training

 

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur met als belangrijkste doel het vergroten van het zelfvertrouwen bij de deelnemers . Het is een groepstraining waarin kinderen in een veilige omgeving actief kunnen oefenen . De training wordt op maat gemaakt dat wil zeggen dat er voor de training een intake gesprek  plaats  vindt met ouders en het kind. In dit gesprek worden persoonlijke drempels en vragen  besproken en doelen voor de training geformuleerd. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 kinderen. De training wordt gegeven door twee trainers.


In deze training komen de volgende thema’s aan bod:

•Jezelf leren kennen   

•Sociale vaardigheden   

•Grenzen herkennen en aangeven

•Emoties en omgaan met gevoelens

•Communiceren

•Positief zijn over jezelf en de ander

 

De training heeft een vaste opbouw:

•Beginrondje; hoe is het met iedereen.

•Huiswerk bespreken van afgelopen week.

•Introductie onderwerp(uitleg/theorie)

•Pauze

•Oefenen met het onderwerp.

•Huiswerkopgave voor komende week.

•Afsluiting

 

Kinderen krijgen na iedere bijeenkomst huiswerk op. Dit zijn vooral doe opdrachten. Zoals bijvoorbeeld: “geef deze week 3 complimenten aan verschillende mensen”. Het is de bedoeling dat het kind met de ouders bespreekt hoe je zo’n opdracht aan kan pakken, maar ook de ervaring die opgedaan wordt, zodat ouders  betrokken zijn bij het proces.Na de 8 bijeenkomsten volgt er een eindevaluatie. Hierin bespreken we hoe de training verlopen is en welke doelen behaald zijn.


 


 Het mooiste wat je kunt worden is jezelf