Individuele begeleiding


Individuele begeleiding


Individuele begeleiding start vanuit de vraag van een kind of ouder. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek zullen we de vraag die er ligt bespreken en bekijken of nuJIJ een antwoord op die vraag kan bieden. Zo ja met welke doelen en hoe het traject vorm gaat krijgen. Na iedere sessie zal er (kort) contact zijn met een coach van nuJIJ en de ouders om de voortgang te bespreken en eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Afhankelijk van het proces zal het kind ook praktische huiswerk opdrachten meekrijgen. Denk bv aan; “nodig een kind uit je klas uit om mee te spelen of geef van de week 3 mensen een compliment.” Het is dan de bedoeling dat de ouders het kind hierbij ondersteunen en samenwerken aan de huiswerkopdracht om zo het kind te laten groeien in zijn proces. Tussentijds en na afloop van de individuele begeleiding zullen er evaluatie momenten plaats vinden waarin we bespreken hoe het proces gaat, of de doelen behaald zijn en hoe de individuele begeleiding verder vorm krijgt.


Kosten: € 40,00 per sessie inclusief btw


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via contact@nujij.info.


Het mooiste wat je kunt worden is jezelf